Bans

Date Player Reason Admin
November 25, 2020 Ping_Along Cheating Nutter
November 24, 2020 ConanXV Ban Evasion [conan] Nutter
November 24, 2020 Ryoko_Tanaka Cheating Nutter
November 24, 2020 conan Cheating Nutter
November 24, 2020 emanico Cheating Nutter
November 24, 2020 Louggi Vehicle Teleport Cheats Server
November 24, 2020 LouX Vehicle Teleport Cheats Server
November 24, 2020 LouX Vehicle Teleport Cheats Server
November 22, 2020 Travis_Carter Cheating Nutter
November 22, 2020 crosworld375093 Cheating Nutter
November 20, 2020 zaznavi Vehicle Teleport Cheats Server
November 20, 2020 HyperXDDX Vehicle Teleport Cheats Server
November 15, 2020 frutiio Retarded. Air breaker Ry.Must
November 15, 2020 MrRichunia Multi-accounting. Ry.Must
November 15, 2020 MrRichuniaA Multi-accounting. Ry.Must
November 15, 2020 MrRichunaA Multi-accounting. Ry.Must
November 15, 2020 MrRich Multi-accounting Ry.Must
November 13, 2020 hurnyyq Speed hacks. yes
November 8, 2020 vodak Cheating Nutter
November 8, 2020 Minatah Speed Hacks Nutter
October 21, 2020 Pinkman yes bro... nice airbreak YesNo
October 21, 2020 Pinti_Yapay Retarded. Air breaker Ry.Must
September 23, 2020 Troy_Jenkins Multi-Accounting Ry.Must
September 23, 2020 Mops.ops Multi-Accounting Ry.Must
September 18, 2020 Poopfart Airbeak Nutter